Όροι του Vangelis Petalias.

Με το κλείσιμο και την αποδοχή της προσφοράς, οι εξής όροι έχουν γίνει αποδεκτοί από τον πελάτη.

Κλείσιμο ημερομηνίας

Ο Vangelis Petalias Pictures έχει το κλείσιμο εν αναμονή, από την στιγμή που η προσφορά έχει σταλεί μέσω email και μέχρι να καταβληθεί το όποιο ποσό για την κράτηση της ημερομηνίας. Από την ημέρα που θα καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην κράτηση της ημερομηνίας, η ημερομηνία κλείνεται αυτόματα και το ποσό δεν επιστρέφεται . Σε περίπτωση που η ημερομηνία δεν είναι διαθέσιμη από τον Vangelis Petalias Pictures, το όποιο ποσό που έχει δοθεί, επιστρέφεται στον πελάτη.

Ο Vangelis Petalias Pictures εξυπηρετεί πρώτα τις κλεισμένες ημερομηνίες, οπότε σας προτείνουμε να κάνετε την κράτηση σας το συντομότερο. Έχετε υπόψιν σας, ότι η high season είναι Μάιος με Οκτώβριο και οι πιο δημοφιλή ημέρα είναι το Σάββατο, ωστόσο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας είναι δημοφιλής, καθώς έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό και τελούν κάποιο γεγονός οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Συνήθως το κλείσιμο των ημερομηνιών γίνονται 10-12 μήνες νωρίτερα.

Ακυρώσεις

Ο Vangelis Petalias Pictures έχει δικαίωμα να ακυρώσει την προσφορά πριν την τελική συμφωνία, χωρίς εξηγήσεις και προειδοποίηση.

Ο πελάτης-τες, μπορούν να ακυρώσουν το κλείσιμο οποιαδήποτε στιγμή γραπτώς, στο email του Vangelis Petalias Pictures.

Κόστος ακύρωσης

  1. Μέχρι και 6 μήνες πριν την ημερομηνία του μυστηρίου = Αμοιβή για κράτηση ημερομηνίας (προκαταβολή)
  2. 6 μήνες-3 μήνες πριν την ημερομηνία του μυστηρίου = Αμοιβή για κράτηση ημερομηνίας (προκαταβολή) και το μισό του ποσού που απέμεινε
  3. 3 μήνες έως την ημερομηνία του μυστηρίου = Πλήρες ποσό

Εάν ο Vangelis Petalias Pictures δεν μπορέσει να εκπληρώσει το συμφωνητικό λόγω, αρρώστειας, φωτιάς, απώλειας, απεργίας ή άλλων κοινωνικών ενοχλήσεων, επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων κλείσιμο δρόμων, κίνηση, φωτιά, τρομοκρατική ενέργεια, ή άλλων φαινομένων που είναι πάνω από τις δυνάμεις των συμβαλλόμενων πλευρών, τότε ίσως να μπορεί να προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες αντίστοιχες ή ισάξιες τόσο στην φωτογραφία όσο και στο video. Ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο ή ακατόρθωτο να βρεθούν αντικαταστάτες όταν υπάρχει μικρό χρονικό περιθώριο ή στο ίδιο κόστος. Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ανωτέρας βίας από τον Vangelis Petalias, η ευθύνη του περιορίζεται στην πλήρη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού έχει καταβληθεί για τις υπηρεσίες του.

COVID-19 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περιπτώσεις ακυρώσεως ή αναβολής του μυστηρίου για άλλη ημερομηνία,ΜΟΝΟ λόγω ανωτέρας βίας (επιβολή καραντίνας, αποκλεισμού (lockdown) κάποιας περιοχής ή λόγω ασθένειας του πελάτη) πριν την ημέρα καλύψεως του γεγονότος υπάρχουν 2 επιλογές:

Α. Α. Το όποιο ποσό έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στον πελάτη με μια παρακράτηση 50% επι της αμοιβής κρατήσεως ημερομηνίας για λόγους διαχείρισης και ο VANGELIS PETALIAS PICTURES δεν μπορεί να εγγυηθεί την ίδια τιμή για τις υπηρεσίες του σε επόμενο συμφωνητικό.

Β. Το όποιο ποσό έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται, ο VANGELIS PETALIAS PICTURES διατηρεί το παρόν συμφωνητικό να εκτελεστεί μεταγενέστερα με για τις ίδιες υπηρεσίες, για την νέα ημερομηνία που θα ζητήσει ο πελάτης διαθεσιμότητα, την οποία νέα ημερομηνία θα αναζητήσετε από κοινού.

 Β-1. Σε περίπτωση μη εύρεσης κοινής ημερομηνίας, τότε επιστρέφεται μόνο όποιο ποσό έχει καταβληθεί εκτός της αμοιβής κρατήσεως ημερομηνίας.

Χρονολόγιο εξόφλησης

Μέχρι και 2 ημέρες πριν την ημερομηνία του μυστηρίου θα πρέπει να έχει εξοφληθεί το 90% του τελικού ποσού. Η εξόφληση και το τελικό 10% δίνεται με την τελική παράδοση.

Ημέρα φωτογράφισης ή κινηματογράφησης του γεγονότος

Α. Οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες, ημερομηνίες ή οποιαδήποτε αλλαγή έχει να κάνει με το κλείσιμο της ημερομηνίας, πρέπει να υπάρξει άμεση επικοινωνία με τον Vangelis Petalias Pictures.

Β. Ο πελάτης-τες πρέπει να λάβει την οποιαδήποτε άδεια για την φωτογράφιση και την κινηματογράφιση του σημείου και του γεγονότος, από όπου χρειάζεται, καθώς επίσης ο πελάτης-τες είναι υπεθύνος-νοι για οποιοδήποτε κόστος άδειας προκύπτει αναλόγως της τοποθεσίας.

Γ. Οποιαδήποτε τακτοποίηση, σχετικά με το γεγονός και η οποία θα επηρεάζει την δουλειά του Vangelis Petalias Pictures θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον μια ώρα πριν την άφιξη του Vangelis Petalias Pictures στον χώρο της του γεγονότος.

Δ. Στον χώρο που φωτογραφίζει και κινηματογραφεί ο Vangelis Petalias Pictures θα ήταν προτιμότερο, κάθε τεχνητός φωτισμός να παραμένει κλειστός και να χρησιμοποιηθεί το φως του ήλιου. Έτσι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να ανοιχτούν όλες τις κουρτίνες και τυχόν συστήματα σκίασης να σηκωθούν και παράλληλα να γίνει χρήση πιο ανοιχτών και φωτεινών χώρων. Εάν ο καιρός το επιτρέπει και υπάρχουν μεγάλοι χώροι εξωτερικά θα πρέπει να ξέρετε ότι οποιαδήποτε προετοιμασία στον χώρο αυτό θα φέρει ένα πιο όμορφο και καλύτερο αποτέλεσμα.

Ε. ο Vangelis Petalias Pictures, δεν εγγυάται οποιαδήποτε φωτογράφιση ή κινηματογράφιση συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδας ατόμων, πέραν από το ζευγάρι κατα την διάρκεια της ημέρας κάλυψης.

Ζ. Ο πελάτης θα πρέπει να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στον εξοπλισμό της ομάδας, από τους καλεσμένους και να είναι πρόθυμος να καλύψει οποιαδήποτε ποσό για αντικατάσταση ή επισκευή εξοπλισμού. Σε περίπτωση βροχής, υπερβολικών θερμοκρασιών και υγρασίας, θα πρέπει να υπάρχει μια παροχή στεγάστρου, στον φωτογράφο ή στον κινηματογραφιστή.

Φωτογραφίες

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων παραμένουν στον Vangelis Petalias. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα χρήσης και αναπαραγωγής των φωτογραφιών. Παρακαλώ όταν οι φωτογραφίες δημοσιεύονται από τον πελάτη στο Internet, είναι απαραίτητη μια αναφορά στον φωτογράφο , του τύπου: Φωτογραφίες του Vangelis Petalias Pictures, ή www.petalias.com, ή ένας σύνδεσμος για το προφίλ μου www.facebook.com/petalias

Δικαιώματα του φωτογράφου

Ο πελάτης συμφωνεί αυτόματα με το κλείσιμο ότι εγώ ο Vangelis Petalias Pictures μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό για προωθητικούς λόγους (ιστοσελίδα, blog, affiliate sites, wedding portals). Επειδή όμως υπάρχει σεβασμός στην ιδιωτικότητα, παρακαλώ ενημερώστε, αν δεν θέλετε. Φυσικά, πέραν αυτού, έχετε στο μυαλό σας πως ένα καλό portfolio είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον Vangelis Petalias Pictures. Παρόλα αυτά, έχει την ελευθερία, να ανεβάσει το κόστος της προσφοράς κατά 20%, εάν δεν μπορώ να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες σας.

Εικόνα

Ο Vangelis Petalias Pictures δουλεύει αποκλειστικά σε RAW format για να έχει μια βάση για την βέλτιστη ποιότητα. Όμως, η επεξεργασία των εικόνων είναι αναπόφευκτη και μέσω αυτής παράγει το προσωπικό του στυλ. Δεν παραδίδονται ΠΟΤΕ, RAW αρχεία. Οι φωτογραφίες που διαγράφονται κατά την επεξεργασία είναι μόνο τεχνικά λάθη και κλειστά μάτια και δεν παραδίνονται με κανένα τρόπο. Ορίζει το ελάχιστο, σε πλήρη κάλυψη, των 400 φωτογραφιών σε JPG format σε υψηλή ανάλυση (10 megapixels) σε USB stick.

Ο Vangelis Petalias Picture δεν επεξεργάζεται τις φωτογραφίες ώστε να γίνουν ψεύτικες. Είναι συλλέκτης εικόνων και πιστεύει ότι οι φυσικές φωτογραφίες είναι οι καλύτερες. Πραγματοποιείται μόνο βασική επεξεργασία στις εικόνες διορθώνοντας τεχνικά λάθη και χρώματα, αλλά δεν γίνεται οποιαδήποτε επεξεργασία στα πρόσωπα ή στα σώματα ή τυχόν βρωμιές στα ρούχα σας, κατά την ημέρα του γεγονότος. Να το έχετε υπόψιν σας αυτό την ημέρα του γεγονότος σας εάν λερωθείτε 🙂

Το τελικό προϊόν, βρίσκεται στην κατοχή του Vangelis Petalias Pictures με ασφάλεια ,για 1 χρόνο μετά την ημερομηνία του γέγονότος σας. Ύστερα, δεν υπάρχει εγγύηση για την ύπαρξη του.

Albums

H διαρρύθμιση του Ψηφιακού album (30×30εκ, 15 σαλόνια) από το πακέτο φωτογραφίας , δεν αλλάζει , ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μόνο να γίνει αντικατάσταση φωτογραφιών, κατά την προεπισκόπηση, πριν την τελική εκτύπωση. Σε περίπτωση αλλαγής διαμόρφωσης επιτρέπονται μόνο μέχρι 2 αλλαγές.

Στο βασικό album οι φωτογραφίες που θα πρέπει να επιλέξετε είναι 40 με 60 εικόνες. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και γι αυτό δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός εικόνων.

Επιτρέπεται η αλλαγή της διαρρύθμισης στα Fine Art Albums κατ’ επιθυμία του πελάτη, καθώς και η αντικατάσταση φωτογραφιών.

Μπορείτε να παραγγείλετε τυχόν album αργότερα (μετά το τέλος Μαρτίου), αλλά δεν υπάρχει εγγύηση για την τιμή που σας έχει δωθεί στο φυλλάδιο προσφορών

Τα album συνήθως παραδίδονται Ιανουάριο μέχρι τέλη Μαρτίου της επόμενης χρονιάς, από το γεγονός σας. Εάν δεν έχετε αποστείλει τις φωτογραφίες που έχετε επιλέξει μέχρι και αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τον επόμενο χρόνο για να γίνουν τα album σας.

Σε περίπτωση αποστολής των album εκτός Ελλάδος, το κόστος αποστολής δεν περιλαμβάνεται στις τιμές.

Video

  1. Η μουσική επένδυση του video είναι επιλογή του Vangelis Petalias Pictures και μόνο. Ωστόσο είναι καλόδεχούμενες μουσικές προτάσεις πριν την επεξεργασία. Σε περίπτωση που ζητηθεί αντικατάσταση οποιουδήποτε μουσικού κομματιού στο τελικό προϊόν υπάρχει χρέωση. 
  2. Στο τελικό μονταρισμένο και παραδομένο προϊόν δεν γίνεται καμία αλλαγή. Οποιαδήποτε αλλαγή ζητηθεί είναι στην διακριτική ευχέρεια του Vangelis Petalias Pictures.
  3. Αντίγραφα του τελικού προϊόντος, παρέχονται με το ανάλογο κόστος.
  4. Τελική παράδοση γίνεται σε 150-180 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα του γεγονότος.
  5. Το τελικό προϊόν, βρίσκεται στην κατοχή του Vangelis Petalias Pictures με ασφάλεια ,για 1 χρόνο μετά την ημερομηνία του γέγονότος σας. Ύστερα, δεν υπάρχει εγγύηση για την ύπαρξη του.
  6. Σε περίπτωση χρήσης συνδυαστικών υπηρεσιών φωτογραφίας μαζί με το video οι ημέρες παράδοσης γίνονται 90-120 εργάσιμες και για τα 2 παραδοτέα υλικά.